167 razy czytano

Wydłużony termin zamknięcia Żłobka

przez | 5 maja 2020

Burmistrz Czechowic-Dziedzic podjął decyzję, że Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach nie zostanie uruchomiony 6 maja. Decyzja została poprzedzona głęboką analizą faktycznych możliwości wznowienia działalności opiekuńczej w Żłobku, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z ich aktualizacją z dnia 4 maja 2020r. oraz wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Wytyczne te stawiają przed Żłobkiem konieczność spełnienia bardzo rygorystycznych wymagań w zakresie utrzymania reżimu sanitarnego. Nie spełnienie któregokolwiek z nich uniemożliwia bezpieczne uruchomienie placówki. Przygotowanie pomieszczeń, odpowiednich procedur, środków ochronnych, przeszkolenie personelu oraz przekazanie informacji rodzicom wymaga czasu. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom oraz pracownikom Żłobka, a zarazem zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Obecne warunki nie sprzyjają uruchomieniu placówek opiekuńczych dla małych dzieci w tak krótkim czasie. Uwzględniając wytyczne specjalistycznych służb oraz obawy i niepokoje rodziców kierowane do nas w rozmowach i wiadomościach, zdecydowano, że Żłobek nie zostanie uruchomiony przed 18 maja 2020 r. Do tego dnia rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy. Jednak jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju i regionie zmieni się, powyższy termin może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani.