805 razy czytano

Wyniki naboru 2020/2021

przez | 29 czerwca 2020

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE

Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021 został przeprowadzony na 36 wolnych miejsc.

W związku z pandemią COVID-19 oraz nałożonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeniami w zakresie przyjmowania dzieci do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że wszystkie dzieci, które wzięły udział w naborze, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Umowy z rodzicami o korzystanie z usług Żłobka będą podpisywane sukcesywnie w miarę znoszenia obostrzeń i możliwości przyjęcia dziecka do placówki zgodnie z obowiązującymi w danym czasie limitami. Dzieci będą przyjmowane według kolejności na liście.

 

Czechowice-Dziedzice, 29 czerwca 2020 r.