334 razy czytano

Procedury w związku z pandemią COVID-19

przez | 25 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice,

w związku z zapobieganiem zakażania wirusem COVID-19 nasz Żłobek wprowadził szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 02 lipca 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedury obowiązujące od 1 września 2020 r. dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka. Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z zapisami procedur.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka będzie złożenie przez rodzica, najpóźniej na dzień przed przyjęciem, wypełnionego oświadczenia w wersji papierowej o zaznajomieniu się z procedurami obowiązującymi w placówce w czasie pandemii COVID-19 i zobowiązaniu się do ich przestrzegania oraz o sytuacji zdrowotnej dziecka i jego domowników. Oświadczenia te zawarte są w dokumencie „Informacja dla rodzica”. Druk ten można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka „Dokumenty”) lub w siedzibie Żłobka.