422 razy czytano

Zamknięcie Żłobka w okresie 27.03. – 11.04.2021 r.

przez | 29 marca 2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 560), informujemy, że Żłobek zawiesza sprawowanie opieki na dziećmi w okresie od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Do placówki mogą uczęszczać dzieci rodziców zatrudnionych w służbach wymienionych w § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia na podstawie wniosku rodzica.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: Rozporządzenie_zawieszenie funkcjonowania żłobków