344 razy czytano

Wydłużenie zawieszenia funkcjonowania żłobka

przez | 9 kwietnia 2021

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn 8 kwietnia 2021 r (Dz. U. Z 2021r poz. 653) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że żłobek wydłuża zawieszenie sprawowania opieki nad dziećmi do dnia 18 kwietnia br.
Do placówki mogą uczęszczać dzieci rodziców zatrudnionych w służbach wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia z dn. 26 marca 2021r na podstawie wniosku rodzica. Druk wniosku dostępny jest w placówce.
Pełny tekst rozporządzeń poniżej:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/653
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560