1 472 razy czytano

Zmiana opłat za Żłobek

przez | 15 marca 2023

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że na podstawie Uchwały nr  LX/760/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r., poz. 2186) z dniem 1 kwietnia 2023 r. nastąpią zmiany w zakresie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku:

  • opłata za pobyt dziecka w Żłobku będzie wynosić 550 zł miesięcznie;
  • została podniesiona opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej
    10 godzin
    – z 25 na 35 zł za godzinę;
  • zmieniono maksymalną wysokość dziennej stawki żywieniowej z 10 na 20 zł. Jednocześnie, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Żłobka, faktyczna wysokość dziennej stawki żywieniowej od 1 kwietnia będzie wynosić 11 zł.

W związku z powyższym, na podstawie § 7 ust. 1, 2, i 3 umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Żłobka w terminie od 3 do 7 kwietnia 2023 r. celem podpisania aneksu do umowy. Niedotrzymanie tego terminu bądź brak woli podpisania aneksu, skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy, zgodnie z § 7 ust. 4 umowy.