395 razy czytano

Standardy Ochrony Małoletnich

przez | 11 marca 2024

Drodzy Rodzice

W związku z nowelizacją kodeksu rodzinnego i innych ustaw nasz Żłobek jako placówka, której działalność wiąże się z pracą z dziećmi, zobowiązany jest do wprowadzenia i stosowania procedur mających na celu ochronę najmłodszych przed przemocą.

Uwzględniając założenia ww. ustaw w naszej placówce zostały wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

Standardy te określają procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określają zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazują odpowiedzialność osób zatrudnionych w Żłobku za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Powyższe Standardy dostępne są na naszej stronie internetowej (https://www.zlobek-czechowice.pl/10-2/) oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Żłobka:

  • w wersji pełnej,
  • w wersji skróconej (obrazkowej) – dla dzieci.