Archiwum autora: Żłobek

Wyniki naboru 2020/2021

przez | 29 czerwca 2020

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021 został przeprowadzony na 36 wolnych miejsc. W związku z pandemią COVID-19 oraz nałożonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeniami w zakresie przyjmowania dzieci do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że wszystkie dzieci, które wzięły udział w naborze, zostaną wpisane na listę rezerwową. Umowy z rodzicami o korzystanie z usług Żłobka będą podpisywane sukcesywnie w miarę znoszenia obostrzeń i możliwości przyjęcia dziecka do placówki zgodnie… Czytaj dalej »

Drodzy Rodzice i Dzieci

przez | 22 maja 2020

W poniedziałek wznawiamy częściowo funkcjonowanie Żłobka. Stworzyliśmy niezbędne procedury, wprowadziliśmy konieczne ograniczenia tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19. Przy opracowaniu kierowaliśmy się wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Konieczne było przeorganizowanie dotychczasowych sal, obecnie placówka funkcjonować będzie z podziałem na dwie grupy. Możemy bowiem przyjąć maksymalnie 20 dzieci. W przypadku… Czytaj dalej »

Wznowienie pracy opiekuńczej Żłobka

przez | 19 maja 2020

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach wznawia pracę opiekuńczą z dniem 25 maja 2020 r. W związku ze wznowieniem działalności Żłobka w czasie pandemii, w celu zapobieżenia zakażania wirusem COVID-19, wprowadziliśmy szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydane na podstawie… Czytaj dalej »