Archiwum kategorii: Informacje

Awaria telefonu

przez | 14 października 2020

Informujemy, że nadal trwa awaria linii telefonicznej Żłobka, w związku z czym istnieją problemy z kontaktem z placówką tą drogą. Awaria jest niezależna od nas, operator przedłużył termin usunięcia usterki do 27.10.2020 r.  W przypadku konieczności kontaktu, prosimy o wysłanie wiadomości drogą mailową.

Bieżące informacje

przez | 9 września 2020

Drodzy Rodzice Oto garść bieżących informacji: Furtka od strony garaży będzie zamknięta. Rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem dziecka prosimy o wpłaty na ubezpieczenie (32,00 zł) gotówką w sekretariacie do 25 września 2020 r. W przypadku braku woli przystąpienia do ubezpieczenia prosimy o zgłoszenie tego osobiście w sekretariacie lub drogą mailową. Przypominamy, że dzieci z objawami chorobowymi nie mogą przebywać w placówce. W związku z pandemią COVID-19 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zostaliśmy zobowiązani do wdrożenia i stosowania procedur, które… Czytaj dalej »

Procedury w związku z pandemią COVID-19

przez | 25 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice, w związku z zapobieganiem zakażania wirusem COVID-19 nasz Żłobek wprowadził szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 02 lipca 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Procedury obowiązujące… Czytaj dalej »

Zebranie rodziców

przez | 5 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Informujemy, że zebranie rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00. Ze względu na pandemią COVID-19 oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy, aby w zebraniu uczestniczył tylko jeden rodzic dziecka. Prosimy również o nie przyprowadzanie na zebranie dzieci.  

Wyniki naboru 2020/2021

przez | 29 czerwca 2020

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021 został przeprowadzony na 36 wolnych miejsc. W związku z pandemią COVID-19 oraz nałożonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeniami w zakresie przyjmowania dzieci do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że wszystkie dzieci, które wzięły udział w naborze, zostaną wpisane na listę rezerwową. Umowy z rodzicami o korzystanie z usług Żłobka będą podpisywane sukcesywnie w miarę znoszenia obostrzeń i możliwości przyjęcia dziecka do placówki zgodnie… Czytaj dalej »

Drodzy Rodzice i Dzieci

przez | 22 maja 2020

W poniedziałek wznawiamy częściowo funkcjonowanie Żłobka. Stworzyliśmy niezbędne procedury, wprowadziliśmy konieczne ograniczenia tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19. Przy opracowaniu kierowaliśmy się wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Konieczne było przeorganizowanie dotychczasowych sal, obecnie placówka funkcjonować będzie z podziałem na dwie grupy. Możemy bowiem przyjąć maksymalnie 20 dzieci. W przypadku… Czytaj dalej »

Wznowienie pracy opiekuńczej Żłobka

przez | 19 maja 2020

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach wznawia pracę opiekuńczą z dniem 25 maja 2020 r. W związku ze wznowieniem działalności Żłobka w czasie pandemii, w celu zapobieżenia zakażania wirusem COVID-19, wprowadziliśmy szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydane na podstawie… Czytaj dalej »