2 358 razy czytano

Nabór 2021/2022

Wykaz kandydatów do Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2021/2022
Lista przyjętych Lista rezerwowa
L.p. Nazwisko i imię dziecka L.p. Nazwisko i imię dziecka L.p. Nazwisko i imię dziecka
1 Dyrda Rozalia 1 Sojka Hanna 41 Kościelny Filip
2 Opaliński Dominik 2 Balcerzak Leon 42 Borgieł Karina
3 Klimas Ignacy 3 Kurkowski Jacek 43 Kłyż Wiktor
4 Guzy Estera 4 Kurczyk Adam 44 Musłajek Pola
5 Waleczek Maciej 5 Noga Antoni 45 Sawicki Szymon
6 Pasierbek Leon 6 Stryczek Zuzanna 46 Wojtyna Filip
7 Prychod Michał 7 Gola Laura 47 Mederski Emil
8 Schulz Zofia 8 Żak Mikołaj 48 Jakubiec Tamara
9 Dyczek Blanka 9 Żak Maria 49 Zelin Lilianna
10 Błachut Julita 10 Echolc Maciej 50 Sojka Sebastian
11 Milczanowska-Szweda Anna 11 Imielska Jagoda 51 Popiela Liliana
12 Milczanowska-Szweda Lidia 12 Wróbel Grzegorz 52 Pilarz Sebastian
13 Ruśnica Stanisław 13 Przybylak Antonina 53 Kłoda-Tuński Igor
14 Ruśnica Tadeusz 14 Jarczok Hanna 54 Szulik Wiktor
15 Krywult Kamil 15 Kumorek Weronika 55 Kidoń Eryk
16 Liszka Oliwier 16 Janik Tatiana 56 Koperski Leon
17 Zemczak Ariadna 17 Szkucik Antonina 57 Lipski Leon
18 Majka Emilia 18 Wyrobek Kordian 58 Warchoł Piotr
19 Paulisch Alicja 19 Stawowska Hanna 59 Zyzański Wojciech
20 Puka Vitalii 20 Czylok Alicja 60 Szczotka Olaf
21 Michura Malwina 21 Pękala Nikodem 61 Gęszka Hanna
22 Borkowska Julia 22 Rusinek Filip 62 Danel Amelia
23 Rąba Kaja 23 Wich Mikołaj 63 Hoffmann Hanna
24 Nikoszewicz Julia 24 Kufieta Iga 64 Jonkisz Oskar
25 Dyrda Rafał 25 Magda Franciszek 65 Kieczka Tymoteusz
26 Trombala Patryk 26 Dudzik Wojciech 66 Kowieski Julian
27 Rybski Ignacy 27 Gandor Natalia 67 Rakowski Nikodem
28 Kozłowski Antoni 28 Krzyżowski Filip 68 Bogdanik Brayan
29 Petkow Kuba 29 Wiktorowski Filip 69 Matuła Lea
30 Gucwa Adam 30 Nosewicz Dąbrówka 70 Rychert Natan
31 Wrońska Adela 31 Bonk Nadia 71 Rogozińska Diana
32 Wojnarowska Nikola 32 Spuziak Oliwier 72 Dwornik Jakub
  33 Soszka Natalia 73 Kopeć Zuzanna
34 Jarczok Nina 74 Manthei Wiktor
35 Wróbel Maja 75 Gamalczyk Maksymilian
36 Czylok Wojciech 76 Werner Danuta
37 Slabunov Nazar 77 Marzec Aurelia
38 Bożek Ignacy 78 Malewska Maja
39 Zmiertka Julia 79 Orawczak Maciej
40 Klymenko Ulyana  

UWAGA!!!

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych
 do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
na rok szkolny 2021/2022

 1. Od 1 lipca br. w sekretariacie Żłobka należy pobrać następujące dokumenty:
  • dwa egzemplarze umowy o korzystanie ze Żłobka,
  • kartę informacyjną o dziecku,
  • oświadczenie rodziców upoważniające do odbioru dziecka ze Żłobka.
 1. W otrzymanych umowach prosimy o wypełnienie wolnych rubryk obydwu egzemplarzy, w tym również godzin pobytu dziecka ( 4 umowy),
  za wyjątkiem numeru i daty zawarcia umowy – te pola wypełnia Żłobek.
 2. Wypełnione obydwa egzemplarze umów należy dostarczyć do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca br. celem podpisania
  przez Dyrektora Żłobka. W przypadku niedopełnienia tego terminu
  lub odmowy podpisania umowy, zakwalifikowane dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych.
 3. Do 30 lipca br. należy złożyć również kartę informacyjną o dziecku
  oraz upoważnienie do odbioru.

 

Ogłaszamy nabór dzieci na rok szkolny 2021/2022

W dniach od 1 do 21 czerwca 2021 roku odbędzie się nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Karty zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej (pod niniejszym ogłoszeniem) lub w siedzibie Żłobka – dostępne będą w sekretariacie oraz kieszonkach na dokumenty umieszczonych w wiatrołapie przy wejściu głównym do Żłobka.

Do karty należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania dziecka z placówki wystawione przez lekarza pediatrę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia naboru;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z podaniem wymiaru zatrudnienia – potwierdzenia zatrudnienia można dokonać również na karcie zgłoszenia poprzez wypełnienie przez upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy odpowiednich rubryk w punkcie II;
 • inne dokumenty, np. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, zaświadczenie o ograniczeniu praw rodzicielskich jednego z rodziców itp.).

Wypełnione karty można dostarczyć do Żłobka w dniach 1 – 21 czerwca br.:

 • osobiście do sekretariatu Żłobka,
 • poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej/pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych do Żłobka,
 • drogą pocztową (liczy się czas doręczenia przesyłki do 21 czerwca br.).

Wyniki naboru do końca czerwca zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych Żłobka oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do Żłobka, potwierdzają chęć kontynuowania opieki w Żłobku poprzez złożenie Deklaracji kontynuacji.

Regulamin naboru do Żłobka

Zmiana regulaminu naboru do Żłobka

Karta zgłoszenia dziecka_2021

Karta kontynuacji