7 964 razy czytano

Nabór 2024/2025

Informujemy, że podczas rekrutacji do żłobka stosowany jest system identyfikacji numerycznej kandydatów.
Każdej karcie zgłoszenia przy jej złożeniu nadawany jest numer, który zostaje udostępniony składającemu.
Uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji wymaga posługiwania się numerem zarejestrowanej karty zgłoszenia.

 

Nabór dzieci na rok szkolny 2024/2025

W dniach od 1 do 20 czerwca 2024 roku odbędzie się nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2024/2025.

Karty zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej (pod niniejszym ogłoszeniem) lub w siedzibie Żłobka – dostępne będą w sekretariacie oraz kieszonkach na dokumenty umieszczonych w wiatrołapie przy wejściu głównym do Żłobka.

Do karty należy dołączyć:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z podaniem wymiaru zatrudnienia – potwierdzenia zatrudnienia można dokonać również na karcie zgłoszenia poprzez wypełnienie przez upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy odpowiednich rubryk w punkcie II – bardzo prosimy o niepodawanie danych dotyczących wynagrodzenia za pracę;
  • inne dokumenty, np. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, zaświadczenie o ograniczeniu praw rodzicielskich jednego z rodziców itp.

Wypełnione karty można dostarczyć do Żłobka w dniach 1 – 20 czerwca br.:

  • osobiście do sekretariatu Żłobka,
  • poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej/pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych do Żłobka,
  • drogą pocztową (liczy się czas doręczenia przesyłki do 20 czerwca br.).

Wyniki naboru najpóźniej do końca czerwca zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych Żłobka oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do Żłobka, potwierdzają chęć kontynuowania opieki w Żłobku poprzez złożenie Deklaracji kontynuacji.

Regulamin naboru do Żłobka

Zmiana regulaminu naboru do żłobka

Karta zgłoszenia dziecka_2024

Karta kontynuacji