158 razy czytano

Procedury w związku z pandemią COVID-19

przez | 25 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice, w związku z zapobieganiem zakażania wirusem COVID-19 nasz Żłobek wprowadził szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 02 lipca 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Procedury obowiązujące… Czytaj dalej »

113 razy czytano

Zebranie rodziców

przez | 5 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Informujemy, że zebranie rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00. Ze względu na pandemią COVID-19 oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy, aby w zebraniu uczestniczył tylko jeden rodzic dziecka. Prosimy również o nie przyprowadzanie na zebranie dzieci.  

577 razy czytano

Wyniki naboru 2020/2021

przez | 29 czerwca 2020

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021 został przeprowadzony na 36 wolnych miejsc. W związku z pandemią COVID-19 oraz nałożonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeniami w zakresie przyjmowania dzieci do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że wszystkie dzieci, które wzięły udział w naborze, zostaną wpisane na listę rezerwową. Umowy z rodzicami o korzystanie z usług Żłobka będą podpisywane sukcesywnie w miarę znoszenia obostrzeń i możliwości przyjęcia dziecka do placówki zgodnie… Czytaj dalej »

326 razy czytano

Drodzy Rodzice i Dzieci

przez | 22 maja 2020

W poniedziałek wznawiamy częściowo funkcjonowanie Żłobka. Stworzyliśmy niezbędne procedury, wprowadziliśmy konieczne ograniczenia tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19. Przy opracowaniu kierowaliśmy się wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Konieczne było przeorganizowanie dotychczasowych sal, obecnie placówka funkcjonować będzie z podziałem na dwie grupy. Możemy bowiem przyjąć maksymalnie 20 dzieci. W przypadku… Czytaj dalej »

327 razy czytano

Wznowienie pracy opiekuńczej Żłobka

przez | 19 maja 2020

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach wznawia pracę opiekuńczą z dniem 25 maja 2020 r. W związku ze wznowieniem działalności Żłobka w czasie pandemii, w celu zapobieżenia zakażania wirusem COVID-19, wprowadziliśmy szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydane na podstawie… Czytaj dalej »

260 razy czytano
146 razy czytano
133 razy czytano

Wydłużony termin zamknięcia Żłobka

przez | 5 maja 2020

Burmistrz Czechowic-Dziedzic podjął decyzję, że Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach nie zostanie uruchomiony 6 maja. Decyzja została poprzedzona głęboką analizą faktycznych możliwości wznowienia działalności opiekuńczej w Żłobku, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z ich aktualizacją z dnia 4 maja 2020r. oraz wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opracowanymi… Czytaj dalej »

372 razy czytano

Nabór 2020

przez | 5 maja 2020

Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  na rok szkolny 2020/2021 Zapraszamy serdecznie do naboru do naszego Żłobka, który odbędzie się w dniach od 1 do 22 czerwca 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie może ulec sposób  składania dokumentów. Będziemy o tym Państwa informować. Póki co zainteresowanych proszę o zgromadzenie potrzebnych dokumentów, tzn.: zaświadczeń z zakładów pracy o wymiarze zatrudnienia obojga rodziców, zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do żłobka oraz ew. innych załączników wskazanych… Czytaj dalej »