391 razy czytano

Bieżące informacje

przez | 9 września 2020

Drodzy Rodzice

Oto garść bieżących informacji:

  • Furtka od strony garaży będzie zamknięta.
  • Rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem dziecka prosimy o wpłaty na ubezpieczenie (32,00 zł) gotówką w sekretariacie do 25 września 2020 r. W przypadku braku woli przystąpienia do ubezpieczenia prosimy o zgłoszenie tego osobiście w sekretariacie lub drogą mailową.
  • Przypominamy, że dzieci z objawami chorobowymi nie mogą przebywać w placówce. W związku z pandemią COVID-19 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zostaliśmy zobowiązani do wdrożenia i stosowania procedur, które Państwo swoim podpisem zaakceptowali.