515 razy czytano

Wznowienie pracy opiekuńczej Żłobka

przez | 19 maja 2020

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

wznawia pracę opiekuńczą z dniem 25 maja 2020 r.

W związku ze wznowieniem działalności Żłobka w czasie pandemii, w celu zapobieżenia zakażania wirusem COVID-19, wprowadziliśmy szczegółowe procedury określające organizację pracy placówki w czasie pandemii.

Przy tworzeniu procedur wzięliśmy pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wraz z ich aktualizacją z dnia 4 maja 2020r.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie procedur

0. Procedury – wstęp

1. Organizacja pracy Żłobka

2. Procedura przyjmowanie dziecka

3. Wytyczne dla opiekunek

4. Wytyczne dla pokojowych

5. Procedura mycia i dezynfekcji

6. Procedura podejrzenie koronawirusa

Informacja dla rodziców

Wykaz numerów telefonów