494 razy czytano

Drodzy Rodzice i Dzieci

przez | 22 maja 2020

W poniedziałek wznawiamy częściowo funkcjonowanie Żłobka. Stworzyliśmy niezbędne procedury, wprowadziliśmy konieczne ograniczenia tak, by zminimalizować ryzyko zakażenia COVID-19. Przy opracowaniu kierowaliśmy się wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Konieczne było przeorganizowanie dotychczasowych sal, obecnie placówka funkcjonować będzie z podziałem na dwie grupy. Możemy bowiem przyjąć maksymalnie 20 dzieci. W przypadku łagodzenia restrykcji będziemy Państwa natychmiastowo informować o możliwości zwiększenia liczby miejsc.
Proszę o pamiętaniu i stosowaniu się do naszych procedur, nie ma możliwości na jakiekolwiek odstępstwa. Liczymy na dobrą współpracę.
Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.