Archiwum autora: Żłobek

Wydłużenie zawieszenia funkcjonowania żłobka

przez | 9 kwietnia 2021

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn 8 kwietnia 2021 r (Dz. U. Z 2021r poz. 653) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informujemy, że żłobek wydłuża zawieszenie sprawowania opieki nad dziećmi do dnia 18 kwietnia br. Do placówki mogą uczęszczać dzieci rodziców zatrudnionych w służbach wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia z dn. 26 marca 2021r na podstawie wniosku rodzica. Druk wniosku dostępny… Czytaj dalej »

Wydłużony termin zamknięcia Żłobka

przez | 5 maja 2020

Burmistrz Czechowic-Dziedzic podjął decyzję, że Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach nie zostanie uruchomiony 6 maja. Decyzja została poprzedzona głęboką analizą faktycznych możliwości wznowienia działalności opiekuńczej w Żłobku, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z ich aktualizacją z dnia 4 maja 2020r. oraz wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opracowanymi… Czytaj dalej »

Nabór 2020

przez | 5 maja 2020

Nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  na rok szkolny 2020/2021 Zapraszamy serdecznie do naboru do naszego Żłobka, który odbędzie się w dniach od 1 do 22 czerwca 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie może ulec sposób  składania dokumentów. Będziemy o tym Państwa informować. Póki co zainteresowanych proszę o zgromadzenie potrzebnych dokumentów, tzn.: zaświadczeń z zakładów pracy o wymiarze zatrudnienia obojga rodziców, zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do żłobka oraz ew. innych załączników wskazanych… Czytaj dalej »